Integritetspolicy

Personuppgiftsansvarig
Jelp Förlag är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter på bokenforskarna.se Det innebär att det är vårt ansvar att du som besökare är medveten om varför och hur vi samlar in dina personuppgifter. Du kan uppdatera dina uppgifter, få de personuppgifter vi lagrar om dig utlämnade och har rätt att begära att bli glömd. Vi ansvarar för att dina personuppgifter är säkert lagrade hos oss.
Vilka personuppgifter samlar vi in från dig
Personuppgifter är allt som kan identifiera dig personligen; ditt namn, din e-post adress, telefonnummer eller andra detaljer. Sådan information samlas normalt sett in via ett formulär.
Att uppdatera dina uppgifter
För att uppdatera dina personuppgifter kan du mejla oss på info@brucelitton.se så ordnar vi det åt dig.
Dataportabilitet
För att få ut dina personuppgifter i ett standardformat så kan du mejla oss info@brucelitton.se
Att bli glömd
För att få dina personuppgifter raderade ur våra system och register mejlar du oss på info@brucelitton.se
Tredjepartsinformation
Dina personuppgifter är säkra hos oss. Vi säljer inte, byter eller överför på något annat sätt dina personuppgifter till några externa parter.

Kontaktuppgifter

jelp Förlag, jel prod kb
Org.nr: 916403-3509

Bokenforskarna.se
E-post: info@bokenforskarna.se