Intervju 10 min från Läsarvärlden 2023-04-15

med Författarna till boken Forskarna - upptäckten

Intervju förkortad version: 4 min från Läsarvärlden 2023-04-15

med Författarna till boken Forskarna - upptäckten

Källa: Läsarvärlden /2023-04-15

Intervjuare: Ann Ljungberg, annljungberg.se